Choď na obsah Choď na menu
 


 

Toto miesto je určené na diskusiu.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

hbltqmiz

(yojzjkea, 24. 4. 2020 11:34)

https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/good-pizza-great-pizza-game-hack-good-pizza-great-pizza-how-to-make-more-47102.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/snakeio-fun-online-slither-game-hack-test1ru-1-ghost-hacker-snake-vs-43680.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/rush-game-hack-kingdom-rush-vengeance-v164-hack-mod-44618.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/snowballio-game-hack-you-can-cirlce-the-whole-map-100-challenge--44358.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/doodle-jump-insanely-good-game-hack-doodle-jumping-past-a-million-44172.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/kick-the-buddy-game-hack-kick-the-buddy-hack-unlimited-money-gold-44776.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/party-in-my-dorm-college-game-game-hack-new-pimd-party-in-my-dorm-easy-45346.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/coco-fashion-game-hack-diy-fashion-star-15-design-hacks-clothing-game--44792.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/cribbage-pro-game-hack-mod-apk-10042-mpl-pro-app-2019-new-game-unlimited-43144.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/picker-3d-game-hack-picker-3d-40850.html

Eskadron -- brand adored by jockeys all over the world

(CyberXmergy, 1. 4. 2020 7:03)

Eskadron is among the very appreciated high-street manufacturers on the world that specializes in the production of supreme quality equestrian clothing and equipment. This Italian concern has been founded by Pikeur trying to meet up with the jockeys' needs, who were searching for professional but also trendy equestrian accessories. So, what makes Eskadron therefore special and why their collections are so popular among passengers?Eskadron Why do bikers from all over the world love this new?
Eskadron continues to be extremely popular with horse riding lovers for several or more years today. This new products are characterized by their own high-quality attention for detail. Eskadron is also appreciated for their unique viability, elegance, and innovativeness of their projects, modern layout, and accessibility. The brand's offer has both pro items and ones for amateur riders. Thus, you can find basic equestrian clothing, expert equestrian, and assorted accessories necessary for your proper saddling of a horse. Eskadron offers saddle fabrics, halters, rugs, bell boots for horses, boots, fly hats, bandages, however in addition hoodies, tshirts, breeches, also reveal coats. All products include the European Union, which in addition verifies their quality.Eskadron's collections
Eskadron has lots of selections. Many are seasonal, many others are always available in their deal. The most Well-known collections of this brand are:
Classic Sports - launched twice per calendar year, this line is made up only of horse riding equipment. Services and products using this collection are very straightforward, in conventional soft colours but at the exact same time quite tasteful.
Platinum - launches once annually for those who enjoy traditional solutions. You will mostly find gray and black shades combined with delicate graphic themes.
Young Star - lineup for kiddies that begin their adventure with horseriding. It's basic horse riding accessories in bright colors and exceptional designs.
Equestrian Fanatics - clothing line made for riders that like to stick outside. Available jackets, hoodies, and backpacks successfully unite casual clothing with equestrianism.
Vintage offer - Their steady offer of clothing, equipment, and accessories. You'll find products used for training and everyday rides but additionally elegant show clothing.

Eskadron is a brand used by cyclists from all around the globe. For the comfort of riding and safety both yours and your horse's, it might be worth purchasing high-quality articles, which would enable one to fully appreciate this sport that is exceptional.

Currency Exchange Brokers Testimonials

(Forexclige, 19. 3. 2020 19:14)

Részére Forex kereskedők: stratégiák, kézi-manuális és automatizált kereskedési-kereskedelmi rendszerek, mutatók-indikátorok, robotok, jelek-szignálok-jelzések. currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-hungary.html

Evaluation of Stock Exchange Brokers

(Brokershit, 3. 3. 2020 8:36)

https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-poland.html

oypcvqyg

(gnqpttyc, 23. 2. 2020 17:58)

https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/xsa-435.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/xzf-zxcv-sf.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/xc-34asf.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/sdhj-dg-88.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/httpsgrequant.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/ad-cxv-af-24.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/sad-3r-dv-32r-dvas.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/saf-xcvz-sf.html
https://asffdsafasfaszxc.blogspot.com/2020/02/sdf-cz-32-asdf.html

Как приобрести электронный ключ

(Willieurivy, 30. 1. 2020 5:11)

PlayAmoo

(Josephlic, 15. 1. 2020 6:31)

Официальный сайт PlayAmo Casino - https://playamo.pro/

Как приобрести электронный ключ

(Willieurivy, 13. 1. 2020 10:58)

Hagarova 17

(Ján, 4. 4. 2013 8:26)

Dobrý deň,
viete niekto prosím povedať, ako to vyzerá s konaním ohľadne Hagarovej 17? Napr. starosta pán Pilinský? Výstavbe je možné zamedziť v každej fáze konania, takže by som rád vedel, čo sa v tejto veci koná a príp. v čom je možné pomôcť/zapojiť sa.
j.

LIDL nech je tu u nas čo najskor

(Veselý, 26. 8. 2011 11:18)

a skončí monopol TERNA (byv.JEDNOTA)

výstavba Lidlu na Peknej ceste

(Hrdličková Jana, 16. 11. 2010 14:25)

Dobrý deň,

chcem Vás poprosiť o podporu a spojenie síl aj pri ďalšej hrozbe - výstavba Lidlu na Peknej ceste, hneď vedľa Jednoty. To znamená, že celý trávnik aj so stromami pôjde preč a miesto neho tam bude opacha Lidl tieniaca nášmu domu. Zvýši sa hluk a špina. Možno pribudnú bezdomovci, ktorých Lidl častokrát magneticky priťahuje.
Informácie sú na www.raca.sk a 30.11.2010 je ústne konanie.

Výstavbou Lidlu by sa mohol spustiť precedens a jedinečné Krasňany by sa onedlho stali tuctovým panelákovým sídliskom bez zelene.
Ďakujem za info a podporu!
jh

uzemne rozhodnutie

(Petra Figuschova, 18. 5. 2010 16:02)

http://www.raca.sk/dokumenty/tabula/37d2137d_UR_polyfbytdom_IRPInvest.pdf

Z Rač. výberu

(Figusch, 2. 3. 2010 20:31)

http://www.raca.sk/dokumenty/rvyber/2010/53a42c60_RV_0110.pdf
...
Ako je to s Krasňanmi v oblasti investičnej výstavby. ... V zmysle stavebného
zákona je investičná činnosť v území možná, ak je zámer
v súlade s územným plánom mesta a ak investor preukáže
majetkovo - právny vzťah ku stavebnému pozemku, resp. objektu
– základnej podmienky pre výstavbu. Územný plán hl.
mesta SR Bratislavy, schválený v roku 2007, kvalifikuje oblasť
Krasnian ako územie stabilizované, v ktorom predpokladá
mieru zásahu do existujúceho prostredia v rozsahu do 15 %
z celkovej podlažnej plochy existujúcej zástavby. V zásade
ide o nadstavby, dostavby a prístavby k budovám, využitie
podkroví, úpravy a vybavenie vnútro blokových priestorov
a výstavbu v prielukách. Z toho vyplýva, že v našej obytnej
časti je možné realizovať tieto uvedené stavebné činnosti.
Čo sa týka pozemkov, je skutočnosť nasledovná: ... Takmer všetky parcely patria
súkromným a právnickým osobám. Tí vlastnia pozemky pod
trávnikmi, cestami, chodníkmi, parkoviskami i pod niektorými
obytnými domami. Vlastnícky vzťah k jednotlivým parcelám
podnecuje mnohých majiteľov k rôznym pokusom o zahustenie
existujúcej zástavby výstavbou nových objektov.
Týmto atakom sa všetci členovia komisie územného rozvoja
a výstavby snažia zákonnou cestou odolávať, čoho dôkazom
je skutočnosť, že v celom tomto volebnom období nedostala
stavebné povolenie v Krasňanoch ani jedna nová budova. Objekt
kostola bol povolený v predošlom volebnom období.
Z hľadiska údržby či zveľaďovania existujúceho bytového
fondu bol uplynulý rok poznačený veľkou prekážkou zo strany
magistrátu, ktorý pozastavil vydávanie súhlasných stanovísk
k nadstavbám z nevysvetliteľných dôvodov. Na sklonku
minulého roka však došlo k zmene. Hlavné mesto SR už vydáva
súhlas k nadstavbám, avšak za podmienky, že žiadateľ
splní všetky zákonom požadované náležitosti pre budúcu
nadstavbu, predovšetkým zabezpečenie vybudovania parkovacích
miest pre novo navrhovaný počet bytov s majetkovo -
právnym vzťahom k pozemku. Na základe toho stavebný úrad
v Rači bezproblémovo zabezpečí proces územného a následne
i stavebného konania pre získanie stavebného povolenia.
Ďalším závažným problémom v živote Krasnian sa v poslednom
období prejavuje statická doprava. ... Riešení je mnoho, no zvoliť sa musí
najlepšie možné riešenie i za cenu zvýšených finančných nákladov
tak, aby Krasňany zostali krásne, tiché, zelené, s vysokou
kvalitou životného prostredia. K tomuto cieľu by určite napomohlo
splnenie zámeru hlavného architekta mesta Bratislava
vyhlásiť Krasňany za pamiatkovo chránenú oblasť funkcionalistického
urbanizmu. Ako architekt sa snažím v poslaneckej
činnosti svojou troškou prispievať k naplneniu tohto sna.
Ing.arch. Milan Andráš, PhD.

Pokračovanie uzemneho konania

(Peter Pilinský, 5. 2. 2010 10:49)

Pozdravujem 03.02.2010 vyvesili na Raciansky web info ( http://www.raca.sk/index.php?s=tabula&id=274 )

o moznosti k nahliadnutiu do spisu, ktory sa tyka zahustovacky medzi domami Hagarova 17 a Hagarova 19.

Tzn. zacina sa pokracovat v konani o vydani uzemneho rozhodnutia. Treba sa mat na pozore. Medzi dotknutych zaradili aj obyvatelov byt. domu Kadnarova 27-43. Bolo by vhodne oslovit aj ich, aby podporili vase odmietave stanovisko.

Pripomienka

(Viliam Figusch, 25. 9. 2009 13:54)

Poslal som pripomienku, ktora spomina aj zalezitost Hagarovej 17-19:


K dokumentu dávam túto pripomienku, najmä k časti B. 11:

Do doplnkov a zmien územného plánu 02 premietnuť ustanovenia Európskeho dohovoru o krajine.


...

Terajšie doplnenie 02 v príslušnej podkapitole 11.2.3 Európsky dohovor o krajine stále uvádza iba mimochodom. Musím tiež poznamenať, že znovu sa tu tento dohovor uvádza v súvislosti s výnimočnou krajinou a nie - čo je jeho hlavným cieľom, - ochranou kvality bežnej krajiny, v ktorej žije veľká väčšina ľudí.
Deje sa tak napriek tomu, že minulý rok už boli k dispozícii jasné usmernenia vo forme odporúčania Výboru ministrov Rady Európy na aplikáciu dohovoru, aj v preklade do slovenčiny a v slovenčine boli publikované aj odborné články kompetentných pracovníkov príslušného ministerstva:

http://www.radaeuropy.sk/?odporucanie-2008-3-tykajuce-sa-usmerneni-pre-implementaciu-europskeho-dohovoru-o-krajine

www.iale.sk

Krajinnoekologické aspekty v územnoplánovacej dokumentácii miest
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CMZP/konferencia/Paskova.doc

...

Tým, že prakticky nikto nevníma tento dohovor ako ochranu bežnej krajiny dochádza pri každodennej rozhodovacej činnosti k situáciám, kde sa hazarduje s bežnými hodnotami krajiny. V súvislosti s rozhodovaním o návrhu na vydanie územného rozhodnutia (MČ Bratislava - Rača, SÚ-8421/420/2009/PR, dá sa pozrieť na www.raca.sk) − pozemok medzi Hagarovou 17 -19 − som bol informovaný architektkou v MČ Rača pani Virsíkovou, že nemôže zaobstarať územné plány zón, hoci má na to v rozpočte prostriedky, lebo jej v tom bránia ustanovenia stavebného zákona (?).

Účastníci konania − občania bývajúci v tejto lokalite sa pochopiteľne mobilizujú proti zahusťovaniu výstavby na plochách vnútrosídliskovej zelene a dali k spomínanému návrhu vyše sto pripomienok. Podobne sa k tomu vyjadrili aj ich volení zástupcovia pri rokovaní zastupiteľstva MČ. Je prekvapujúce, že neexistuje − v rámci fungovania stavebných úradov alebo prípravy územného plánu transparentný mechanizmus, aby sa takéto hromadné prejavy názoru zo strany obyvateľov, ktorí bývajú v danej lokalite, preniesli do podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie. Magistrát totiž v tejto veci dal pozitívne záväzné stanovisko podľa údajov územného plánu, ktorý na tomto stabilizovanom obytnom území nič nerozlišuje a nikoho ani nenapadne, aby chránil hájik, ktorý medzi obytnými domami má jasnú ekostabilizačnú funkciu.

Konkrétne navrhujem, aby sa pre zamedzenie zhoršovania životného prostredia ... zaviedli do ÚPD - kým nebudú spracované ÚPZ rôznych stabilizovaných obytných území s viacpodlažnou zástavbou - primerané regulačné opatrenia na ochranu vytvoreného prírodného prostredia v stabilizovaných obytných územiach s viacpodlažnou zástavbou. Príslušné orgány musia každý prípadný zásah do tohto prostredia konzultovať s ľuďmi, ktorí v danej lokalite žijú.

Európsky dohovor o krajine (výňatky)

Z. z. 515/2005 Zb.
http://www.radaeuropy.sk/?1557
http://www.iale.sk/ v sekcii dokumenty

K revitalizácii zelene

(Figusch, 24. 9. 2009 13:50)

Trochu pochybujem, či táto náhla iniciatíva je úplne nevinná. Súhlasím s tým (Marta, 29. 07. 2009 10:51), že treba byť obozretný, keď sa prípadne bude realizovať preriedenie borovíc, aby "omylom" nepadli stromy, ktoré sú medzi domami.

Revitalizácia

(Hagarova, 17. 8. 2009 22:53)

Našťastie tu ide iba o borovicový hájik a nie o zeleň medzi našimi barakmi. Znamená to, že preriedenie je ohraničené dláždeným chodníkom, ktorý oddeľuje borovicový hájik od našich domov.

"Revitalizacia zelene na Hagarovej"

(Marta, 29. 7. 2009 10:51)

Na web stranke MSC Raca bola zverejnena informacia, ze Raca planuje revitalizovat zelen na Hagarovej ulici.
Planuje k tomu udajne pristupit z dovodu zvysených dotazov zo strany obyvatelov, nakolko zelen vo vnutroblokoch, ktorá bola vysádzana v akcii Z nam udajne "prerástla cez hlavu". Mam obavy ci sa nejedna o pripravu pozemkov a prístupovych komunikácii na planovanú výstavbu. Takto MsC za nase peniaze pripraví stavebnikovi pozemok a cesty na to, aby v buducnosti nemal problem s povolenim na výrub. V Raci a Krasnanoch su podla mna akutnejsie pripady, kde je treba riesit prerastene a dlhodobo neosetrovane dreviny verejnej zelene, ktore ohrozujú nielen majetok ale aj zdravie a zivoty Racanov.

Zaobstaranie územného plánu zóny

(Figuschová, 22. 7. 2009 21:54)

Poslanci Mórik a Bratina správne požadovali zaobstaranie územného plánu zóny, https://novydom.estranky.sk/stranka/starosta
to znamená podrobnejšej územnej plánovacej dokumentácie, aby sa presnejšie určilo na aké účely majú pozemky vo vnútri obytných území slúžiť. Navštívíli sme dnes pani architektku MČ Rača pani Virsíkovú a tvrdila nám, že nemôže zaobstarať územný plán zóny, hoci to má aj v rozpočte, lebo jej v tom prekáža stavebný zákon. Treba zistiť, aké sú tieto prekážky, či to nie je len nesprávna interpretácia, ktorou sa blokuje vlastne pokrok v regulácii stavebnej činnosti - ochrana krajiny, životného prostredia v obytných zónach a dáva sa priestor investorom.

Hagarova

(RE Hečkova, 19. 6. 2009 20:46)

Ak si vezmeme, že územné konanie v tejto veci neskončilo tak, ako si investor predstavoval a že sa budú prehodnocovať stanoviská dotknutých orgánov na základe nových skutočností,ktoré boli na územnom konaní vo veci Hečkova podané formou námietok zo strany dotknutých vlastníkov bytov, tak sa dá hovoriť o veľkom úspechu ! Veľká časť pozemkov v našom okolí sú definované, ako stabilizované. Územné konanie je preto vstupnou bránou k zmene zo stabilizovaného na stavebný pozemok a to je už vážny problém. Zastaviť stavebné konanie nieje také ľahké, ako zastaviť územné konanie a hlavne nieje problém na základe predchádzajúceho územného konania začať so stavbou aj napriek "pokutám", a znepríjemňovať tak život domácim do takej miery,že už nemá zmysel obhajovať svoje záujmy.
Toto je stav, kedy sa vyhrabe jama urobia sa základné stavebné prípravy a hotovo.
Investor sa tak dostane do stavu,kedy mu už v stavbe nikto brániť nebude.
Odkaz na článok sa mi veľmi páči hlavne preto, že je tam napísaný ešte aj termín, kedy tam tá budova bude stáť. Úžasné, ako sa automaticky počíta s tým, že územné a následne stavebné konanie prejde hladko - bez námietok. No hups nestalo sa tak ani v jednom z troch prípadov a to Cyprichova, Hečkova a Hagarova. Územné konania sú teraz pod drobnohľadom. Nemala by teda nastať situácia, že sa na akúsi nástenku vyvesí oznam o akomsi územnom konaní a toto konanie by prebehlo v tichosti bez námietok a povšimnutia. Tomuto odzvonilo. Začíname koncipovať stanovy na založenie občianskeho združenia a ideme sa organizovať a tak bude naša obrana proti podobným šialenstvám oveľa jednoduchšia a efektívnejšia.


« predchádzajúci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

následující »